Wymagane dokumenty

 RYNEK PIERWOTNY

 

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu): 

 • odpis księgi wieczystej dla nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja
 • wypis z rejetsru gruntów dla nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja
 • wysrys z rejestru gruntów lub inna mapa geodezyjna dla nieruchomości, na której realizowana jest  inwestycja
 • pozwolenie na budowę
 • umowa przedwstępna sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową wraz z załącznikami (rzut lokalu, rzut budynku, standard lokalu i budynku/osiedla)
 • kosztorys (dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, gdy kredytowane jest także wykończenie lokalu)

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek w realizacji): 

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z rejestru gruntów lub inna mapa geodezyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy 
 • projekt budowlany - ogólna charakterystyka budynku, rzuty kondygnacji, parametry techniczne
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa sprzedaży z inwestorem (deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa)
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji 

 

 RYNEK WTÓRNY

 

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu): 

 • odpis księgi wieczystej
 • akt notarialny nabycia lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • kosztorys budowlany (dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, gdy kredytowane jest także wykończenie lokalu)
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (informacja o powierzchni lokalu oraz komu przysługują prawa do niego)
 • ewentualnie: przydział lokalu ze spółdzielni

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (dom gotowy): 

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z rejestru gruntów lub inna mapa geodezyjna
 • dokumentacja techniczna budynku (rzuty kondygnacji, opis techniczny)
 • pozwolenie/zgłoszenie do użytkowania
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • kosztorys budowlany (remont/modernizacja)
 • ewentualnie: projekt budowlany i pozwolenie na budowę jeśli zakres remontu/modernizacji tego wymaga

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana: 

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z rejestru gruntów lub inna mapa geodezyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Słowniczek

W przygotowaniu.

Cennik

Rodzaj nieruchomości

Cena

Mieszkanie

450 - 600 zł

Dom gotowy

800 - 1100 zł

Dom w budowie

900 - 1300 zł

Działka budowlana

650 - 900 zł

Willa, rezydencja

1100 - 1900 zł

Obiekt nietypowy

cena ustalana indywidualnie

Lokal użytkowy

cena ustalana indywidualnie

 

 

Terminy

Czas wykonania operatu szacunkowego zależy w głównej mierze od:

 • terminu przeprowadzenia oględzin
 • terminu dostarczenia niezbędnych do wyceny nieruchomości dokumentów

 

W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości termin sporządzenia operatu szacunkowego wynosi od 3 do 5 dni roboczych od dnia wykonania oględzin oraz dostarczenia dokumentacji (Wymagane dokumenty)

W przypadku wycen nieruchomości komercyjnych, termin jest ustalany indywidualnie.

Zakres usług

 

 Usługi z zakresu szacowania nieruchomości wykonywane są m.in. dla potrzeb:

  

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • ustalenia ceny sprzedaży
 • postępowań spadkowych
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • podziału majątku
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • ustalenia odszkodowania
 • ustalenia wartości poniesionych nakładów

Więcej artykułów…

 1. Wycena nieruchomości