Cennik

 

 Koszt wykonania kosztorysu zależny jest od:

 

 

  • rodzaju i ilości dostarczonych dokumentów
  • rodzaju i ilości danych wyjściowych do kosztorysu
  • zakresu i ilości prac do wykonania
  • ewentualnych wizyt na budowie/w miejscu remontu
  • terminu wykonania kosztorysu

 

Lp.

Opis

Cena netto

1

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath, dającego się edytować w programie kosztorysowym)

2,50 - 4,50 PLN za pozycję - minimum 100 PLN za kosztorys

2

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny)

3,50 - 6,50 PLN za pozycję - minimum 100 PLN za kosztorys

3

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant)

4,50 - 8,50 PLN za pozycję - minimum 150 PLN za kosztorys

4

Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego

od 6,50 PLN za pozycję - minimum 250 PLN za kosztorys

5

Kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru/obmiaru wykonanego samodzielnie na budowie

5,00 - 30,00 PLN za pozycję zależnie od charakteru i komplikacji robót - minimum 250 PLN za kosztorys

6

Kosztorys na podstawie dokumentacji

7,50 - 11,50 PLN za pozycję - minimum 250 PLN za kosztorys

7

Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie

od 2,0% do 0,4% wartości prac - minimum 300 PLN za kosztorys

8

Aktualizacja kosztorysu - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów

od 80 PLN za jeden kosztorys (zależnie od ilości pozycji)

9

Kosztorys dla banku w celu uzyskania kredytu na budowę domu

od 80 zł za kosztorys

10

Kosztorysy dla biur projektowych dotyczące budowy domów jednorodzinnych wg projektów katalogowych

od 350 PLN za jeden dom, zależnie od stopnia skomplikowania projektu, zakresu wycenianych robót, uszczegółowienia wyceny kosztorysowej, itp.