Terminy

Czas wykonania kosztorysu zależy od jego stopnia skomplikowania i ilości aktualnie realizowanych zamówień.

 

Czas realizacji liczony jest od dnia dostarczenia dokumentacji oraz terminu przeprowadzenia ewentualnych oględzin i pomiarów.