Zakres usług

 

 

 Wykonujemy:

 

 

  • kosztorysy inwestorskie – sporządzany przez zamawiającego, aby oszacować koszt wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych; sporządzany na bazie przedmiaru robót i służy do ustalania kosztu planowanej inwestycji poprzez szacunkowe określenie cen materiałów budowlanych oraz wynagrodzenia za prace sprzętu i ludzi. Pozwala on określić koszty wykonania poszczególnych etapów prac, a także koszt wykonania poszczególnych elementów budynku. Ten rodzaj kosztorysu daje możliwość tworzenia rożnych wariantów rozwiązań budowlanych. Może być sporządzony metoda uproszczona, metoda szczegółowa lub mieszana.
  • kosztorysy ofertowe – wykonywany na podstawie dostarczonych przedmiarów robót, służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlanych i remontowych. Sporządza go wykonawca robót na potrzeby przetargu na wykonanie robót budowlanych lub remontowych. Przedstawia przewidywane koszty wykonawcy w określonych warunkach realizacji inwestycji i ustaloną cenę, za która wykonawca jest skłonny wykonać roboty. Stanowi integralną część umowy o realizację robót remontowych lub budowlanych.
  • kosztorysy zamienne – sporządzany przez wykonawcę, jeśli nastąpiła zmiana ilości robót określonej w umowie. Stanowi on podstawę do zmiany ceny za wykonanie robót określonej w umowie.
  • kosztorys powykonawczy – sporządzany przez wykonawcę po zrealizowaniu robót. Dokument określający rzeczywiste koszty wykonania i wynagrodzenie wykonawcy najczęściej stosowany w przypadku robót remontowych.
  • kosztorysy dla banku na potrzeby kredytu.
  • kosztorysy dla firm ubezpieczeniowych - likwidacja szkód majątkowych.
  • kosztorysy instalacji elektrycznych.
  • aktualizacja kosztorysu do aktualnych cen rynkowych.