Usługi murarskie i tynkarskie

  • murowanie ścian działowych
  • tynkowanie
  • wylewanie posadzek
  • wykonanie nadproży
  • wyburzenia ścian działowych
  • skucie tynków
  • montaż pustaków szklanych – luxferów
  • wykonanie wylewek samopoziomujących
  • montaż drzwi i ościeżnic-futryn
  • montaż parapetów wewnętrznych