Wycena nieruchomości

Jestem rzeczoznawcą majątkowym, posiadającym uprawnienia zawodowe nr 5749 (nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych od 2009 roku (http://www.wsrm.waw.pl/jezierska-beata). Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzianości cywilnej rzeczoznawcy majątkowego nr 07 RM/099/13.

Działalność firmy cechuje dokładność, dbałość o jakość wykonywanych zleceń oraz terminowość. Gwarantuję profesjonalne i obiektywne wykonywanie usług. Operaty szacunkowe są wykonywane zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.