Wymagane dokumenty

 RYNEK PIERWOTNY

 

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu): 

 • odpis księgi wieczystej dla nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja
 • wypis z rejetsru gruntów dla nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja
 • wysrys z rejestru gruntów lub inna mapa geodezyjna dla nieruchomości, na której realizowana jest  inwestycja
 • pozwolenie na budowę
 • umowa przedwstępna sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową wraz z załącznikami (rzut lokalu, rzut budynku, standard lokalu i budynku/osiedla)
 • kosztorys (dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, gdy kredytowane jest także wykończenie lokalu)

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek w realizacji): 

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z rejestru gruntów lub inna mapa geodezyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy 
 • projekt budowlany - ogólna charakterystyka budynku, rzuty kondygnacji, parametry techniczne
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa sprzedaży z inwestorem (deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa)
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji 

 

 RYNEK WTÓRNY

 

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu): 

 • odpis księgi wieczystej
 • akt notarialny nabycia lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • kosztorys budowlany (dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, gdy kredytowane jest także wykończenie lokalu)
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (informacja o powierzchni lokalu oraz komu przysługują prawa do niego)
 • ewentualnie: przydział lokalu ze spółdzielni

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (dom gotowy): 

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z rejestru gruntów lub inna mapa geodezyjna
 • dokumentacja techniczna budynku (rzuty kondygnacji, opis techniczny)
 • pozwolenie/zgłoszenie do użytkowania
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • kosztorys budowlany (remont/modernizacja)
 • ewentualnie: projekt budowlany i pozwolenie na budowę jeśli zakres remontu/modernizacji tego wymaga

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana: 

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z rejestru gruntów lub inna mapa geodezyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy