Jestem rzeczoznawcą majątkowym, posiadającym uprawnienia zawodowe nr 5749 (nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

Jestem członkiem Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (https://maz-srm.pl/czlonkowie/). Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzianości cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

Działalność firmy cechuje dokładność, dbałość o jakość wykonywanych zleceń oraz terminowość. Gwarantuję profesjonalne i obiektywne wykonywanie usług. Operaty szacunkowe są wykonywane zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.