Firma zajmuje się świadczeniem usług:

  

  • w zakresie wyceny nieruchomości, 
  • w zakresie wykonywania remontów i wykończeń w lokalach i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
  • w zakresie sporządzania kosztorysów remontowo-budowlanych,
  • dodatkowych.

 

Doświadczenie osób wykonujących prace w zakresie wyceny nieruchomości ponad 8 letnie, w zakresie wykonywania remontów i wykończeń wnętrz ponad 6 letnie.

Wszystkie usługi są realizowane na terenie m. st. Warszawy oraz okolicznych powiatów. Możliwość realizacji usług poza tym rejonem - po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ I ZACHĘCAMY DO KONTAKTU W RAZIE PYTAŃ

 

Wycena nieruchomości

 

Wyceniamy:

  • nieruchomości gruntowe niezabudowane
  • nieruchomości gruntowe zabudowane 
  • nieruchomości lokalowe (mieszkaniowe, komercyjne)
  • nieruchomości rolne
  • ograniczone prawa rzeczowe (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 

 

Czytaj więcej

 

Obrót nieruchomościami

Czytaj więcej