Wycena nieruchomości

Wyceniamy:

 

  • nieruchomości gruntowe niezabudowane
  • nieruchomości gruntowe zabudowane 
  • nieruchomości lokalowe (mieszkaniowe, komercyjne)
  • nieruchomości rolne
  • ograniczone prawa rzeczowe (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 

 

Czytaj więcej

Obrót nieruchomościami