Zakres usług

 

 Usługi z zakresu szacowania nieruchomości wykonywane są m.in. dla potrzeb:

  

  • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
  • ustalenia ceny sprzedaży
  • postępowań spadkowych
  • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  • podziału majątku
  • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
  • ustalenia odszkodowania
  • ustalenia wartości poniesionych nakładów